ROMANOV DYNASTY Rossia pod skipetrom Romanovykh: Ocherki iz russkoy istorii za vremia c 1613 po 1913 god [Russia under the Romanovs’ scepter: Essays on Russian history from 1613 to 1913]. 1912.

Lot 385
100150
SPB.: Kom. dlya ustroystva prazdnovaniya thekhletiya zarstvovaniya Doma Romanovykh; Gos. tip. 1912. - 320 pp.: ill. 1 l. front. (portrait), 1 l. maps. In the owner’s binding. Publisher’s illustrated cover glued to binding. Cover page glued along the spine. The publication is dedicated to the 300th anniversary of the Romanov dynasty.