Rouble, Moscow, 1720 K, AG 28.2 g

Lot 59
1 2001 500
Rouble, Moscow, 1720 K, AG 28.2 g Ref : KM#157.4 VF/EF Ref : KM#157.4 VF/EF