Лот 64:
250 300

Императрица Елизавета Петровна.

Императрица Елизавета Петровна. Гравюра. Антуан Уокер, по оригиналу Якопо Амикони (1682- 1752), вторая половина XVIII в. Литература: Ровинский, 1886-1889, т. II, n°35