LES PRINCES TROUBETZKOI

Lotto 748bis
100120
Troubetzkoi S.G. Les Princes Troubetzkoi. Labelle, Quebec, 1976. In Russian and French, 28 x 19 cm, tirage 150 ex.