VOROBYOV ALEXEY ZAKHAROVICH Tersk Cossack. Photo. 1930s-40s.

Lotto 537
100150
40x30 cm.