Olga Orlova (ию 1954)
Floxes, 1990

Lotto 160
1 7502 000
Oil on canvas 90 x 98 cm