Photograph "Grand Duke Nikolai Nikolaevich (junior; 1856-1929)"

Lotto 993
300400
Grand Duke Nikolai Nikolaevich (junior; 1856-1929) - the first son of Grand Duke Nikolai Nikolaevich (the eldest) and Grand Duchess Alexandra Petrovna, the grandson of Nikolai I Photograph. Studio G. Lassave, Antibes, 1880s 23.5x17.5 cm. Albumin print.