Karazin Nikolai Nikolaevich (1842-1908) Sled. 1887

Lot 1255
350 500
Paper, gouache; 16,5 x 22 cm Bottom right: «N.Karazin 87.»