NEMENOVA, Gerta Mikhailovna (1905—1986), Portrait of Dmitri Shostakovitch. 1945.

Lot 543
500600
Lithograph. 35,5 x 23,8 cm.